Pracownicy Sądu:

 

Oficjał:

Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla

 

Wiceoficjał:

Ksiądz prałat dr Marian Rola

 

Kierownik Kancelarii Sądu:

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Sędziowie:

Ksiądz kanonik dr Zbigniew Badowski

Ksiądz prałat mgr lic. Leon Firlej

Ksiądz kanonik mgr lic. Stanisław Kalinowski

Ksiądz prałat dr Krzysztof Kosk

Ksiądz kanonik mgr lic. Zygfryd Landowski

Ksiądz kanonik dr Mieczysław Łucyk

Ksiądz dr Marek Makowski

Ksiądz prałat mgr Stanisław Markowski

Ojciec prof. dr hab. Marek Saj, CSsR

Ksiądz prałat mgr lic. Aleksander Smogorzewski

Ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk

Ksiądz prałat dr Jan Szubka

Ksiądz kanonik dr Jan Tondera

Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

 

Audytorzy:

P. mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

P. mgr Marta Czerko

P. mgr Teresa Fijałek

Ksiądz kanonik mgr lic. Henryk Kleps

Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna

Ksiądz mgr Moisés Marín Pérez

Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski

Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Promotor Sprawiedliwości:

O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap

 

Obrońcy Węzła Małżeńskiego:

P. mgr lic. Beata Chanowska-Dymlang

P. mgr lic. Aleksandra Czapnik-Leśniewska

Ksiądz kanonik mgr lic. Józef Jaworski

Ksiądz kanonik mgr lic. Henryk Kleps

Ksiądz mgr lic. Zdzisław Konkol

Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna

P. prof. dr hab. Urszula Nowicka

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Rodzik, MS

Siostra mgr lic. Emmanuela Sikorska, CSDS

Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

 

Notariusze:

P. mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

P. mgr Marta Czerko

P. mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr Moisés Marín Pérez

Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski

P. mgr lic. Kinga Szymańska

Ksiądz mgr lic. Michał Turkowski

 

Pracownicy Kancelarii Sądu:

S. mgr Angelika Furmańska, służebniczka wielkopolska

S. Domicjana Nawrocka, służebniczka wielkopolska

S. Amandyna Sankowska, służebniczka wielkopolska

P. mgr lic. Ewa Podbielska