Pracownicy Sądu:

 

Oficjał:

Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla

 

Wiceoficjał:

Ksiądz prałat dr Marian Rola

 

Kierownik Kancelarii Sądu:

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Sędziowie:

Ksiądz kanonik dr Zbigniew Badowski

Ksiądz prałat mgr lic. Leon Firlej

Ksiądz kanonik mgr lic. Stanisław Kalinowski

Ksiądz kanonik mgr lic. Henryk Kleps

Ksiądz prałat dr Krzysztof Kosk

Ksiądz kanonik mgr lic. Zygfryd Landowski

Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna

Ksiądz kanonik dr Mieczysław Łucyk

Ksiądz dr Marek Makowski

Ksiądz prałat mgr Stanisław Markowski

Ojciec prof. dr hab. Marek Saj, CSsR

Ksiądz prałat mgr lic. Aleksander Smogorzewski

Ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk

Ksiądz prałat dr Jan Szubka

Ksiądz kanonik dr Jan Tondera

Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

 

Audytorzy:

Pani mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

Pani mgr Marta Czerko

Pani mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr Moisés Marín Pérez

Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski

Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Promotor Sprawiedliwości:

Ojciec dr Gabriel Bartoszewski OFMCap

 

Obrońcy Węzła Małżeńskiego:

Pani mgr lic. Beata Chanowska-Dymlang

Pani mgr lic. Aleksandra Czapnik-Leśniewska

Ksiądz kanonik mgr lic. Józef Jaworski

Ksiądz mgr lic. Zdzisław Konkol

Pani prof. dr hab. Urszula Nowicka

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Rodzik, MS

Siostra mgr lic. Emmanuela Sikorska, CSDS

Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

 

Notariusze:

Pani mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

Pani mgr Marta Czerko

Pani mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr Moisés Marín Pérez

Pani mgr lic. Ewa Podbielska

Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski

Pani mgr lic. Kinga Szymańska

Ksiądz mgr lic. Michał Turkowski

 

Pracownicy Kancelarii Sądu:

Siostra mgr Angelika Furmańska, służebniczka wielkopolska

Siostra Domicjana Nawrocka, służebniczka wielkopolska

Siostra Amandyna Sankowska, służebniczka wielkopolska